Privacyverklaring

Muziekhuis de Notenbalk respecteert uw privacy. Teneinde u zo goed mogelijk van dienst zijn hebben wij als muziekhuis uw persoonlijke gegevens nodig. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Muziekhuis de Notenbalk zelf. Muziekhuis de Notenbalk volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Kwaliteit van de informatie

Muziekhuis de Notenbalk streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

0