Aanmelden

Ons koor “De Vroolijcke Noot” uit het mooie Haarlem, geniet elke keer wéér van de prachtige en gezellig geslaagde optredens in deZorgcentra en voor verenigingen maar ook op andere locaties.

Voor een gezellig optreden van De Vroolijcke Noot kunt u vrijblijvend contact opnemen en ons mailen naar [email protected]

Tot slot

Wij bedanken alle bezoekers die onze site hebben bezocht.Tevens hopen wij als Show & meezingkoor De Vroolijcke Noot in de toekomst voor U te mogen optreden. Duur van optreden is 2x 45 minuten met een korte ingelaste pauze.

Groeten van het LEUKSTE KOOR van Nederland !!!

0